58 Housing Units in Leioa
Leioa. 1st Prize Competition

Roberto Ercilla
Miguel Angel Campo
Eduardo Escauriaza